• W gabinecie pedagogicznym
 • Zajęcia
 • Zajęcia 2
 • Zabawy w ogrodzie

ZABAWARAPIA

Gabinet Zabawy i Twórczego Rozwoju Dziecka w Kaszczorku

mgr Angelika Brombley

ul. Gwiaździsta 20
87-100 Toruń (Kaszczorek)

tel. 503 452 873

e-mail: zabawarapia@wp.pl

przedszkole Toruń Kaszczorek

Zajęcia prowadzi mgr Angelika Brombley
pedagog specjalny, terapeuta Integracji Sensorycznej.

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała pracując na dwu i pól letnim stażu w Anglii w Brytyjskim Instytucie dla dzieci z uszkodzeniem mózgu, później pracując 8 lat w Fundacji „Daj szansę” w Toruniu jako terapeuta-pedagog specjalny . Po czym wyjechała  na 8 lat do Kataru ,gdzie była współtwórcą pierwszej szkoły dla dzieci niepełnosprawnych, która po pięciu latach przekształciła się w szkolę integracyjną. Prowadziła zajęcia terapeutyczne z dziećmi z opóźnionym rozwojem psychoruchowym i trudnościami w uczeniu się oraz z dziećmi z autyzmem.

Diagnoza i terapia pedagogiczna
Celem diagnozy jest sprawdzenie, przy pomocy  obserwacji oraz odpowiednich testów pedagogicznych, poziomu rozwoju dziecka i jego potencjalnych możliwości. Terapia obejmuje ćwiczenia doskonalące koncentrację uwagi, koordynację, percepcję wzrokową i słuchową, twórcze myślenie, wyobraźnię oraz naukę wyrażania i kontrolowania emocji.

Integracja Sensoryczna (SI) jest terapeutyczną i profilaktyczną metodą pracy z dziećmi.
Jej autorką była dr Jean Ayres, psycholog i terapeuta zajęciowy. Teoria SI bazuje na wczesnych etapach rozwoju neurofizjologicznego dziecka, gdy zaczynają się kształtować układy zmysłów. Prawidłowy rozwój zmysłów, zarówno organów zmysłów jak i percepcji sensorycznej, stanowi niezbędny warunek dobrego samopoczucia dziecka, zachowania i uczenia się bez zaburzeń i dysfunkcji.

NA CZYM POLEGA TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ?

Podczas zajęć SI dziecko pod okiem terapeuty, a często przy jego wsparciu, wykonuje różnorodne ćwiczenia,
angażujące całe ciało oraz układy zmysłów (równowagi, propriocepcji-czucia własnego ciała, dotyku, wzroku, słuchu, węchu, smaku).
Zajęcia odbywają się w sali przeznaczonej do terapii SI. Podczas terapii wykorzystywane są sprzęty i pomoce, wspierające rozwój ruchowy dziecka oraz usprawniające jego funkcjonowanie w różnych sferach.

TERAPIA SI POMAGA DZIECIOM, KTÓRE:

 • doświadczają trudności w uczeniu się (kłopoty z zapamiętywaniem, czytaniem, pisaniem, ortografią)
 • mają problemy ruchowe (słaba koordynacja ruchowa, opóźniony rozwój ruchowy, trudności z utrzymywaniem równowagi)
 • nie lubią się uczyć (rodzice mają wrażenie, że dziecko jest "leniwe", o wszystkim zapomina, ma niską motywację i samoocenę)
 • są nadmiernie ruchliwe, mają kłopoty z koncentracją uwagi
 • cierpią na nadpobudliwość psychoruchową, ADHD
 • są zbyt spokojne, powoli wykonują codzienne czynności
 • są nadwrażliwe lub zbyt mało wrażliwe na bodźce - wzrokowe, słuchowe, dotykowe
 • są nadwrażliwe na ruch (negatywna reakcja na ruch, choroba lokomocyjna)
 • doświadczają trudności w mówieniu (niewyraźna mowa, opóźnienia rozwoju mowy)

Czas zajęć: Terapia indywidualna 45 min - dzień tygodnia i godzina do uzgodnienia.

 

Dodatkowe informacje
"Wyprawka" dla dziecka:

 • kapcie lub buciki na zmianę
 • luźne ubranie sportowe